CONTACT US

Dsood.com เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสาระบันเทิง และความรู้ต่างๆในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
Dsood.com ได้รับการสนับสนุนจาก Warner Bros. (F.E.), Inc. ซึ่งเป็นผู้บริหารและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ของ Warner Bros. Pictures และ DC โดย Dsood.com ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2018

Metropoly Interactive Communications Co.,Ltd.

1213/505 Ladprao 94 (Panchamitr) Plabpla the Wang Thong Lang Bangkok 10310
LINE ID : trigoal