ฝึกไทเก็ก 24 ท่า - การฝึกไทเก็ก taichi ง่ายๆ มีส่วนช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานอย่างสมดุล ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง
7K

Comments :

Helens on 2018-09-24 10:34:10
ทรงพลัง และสวยงาม
6.8K Views
0 Plays
5.3K Views
0 Plays
5K Views
0 Plays
2.7K Views
0 Plays
2.3K Views
9 Plays
4K Views
1 Plays
1.7K Views
0 Plays
2.7K Views
0 Plays
9K Views
1.3K Plays
4.2K Views
41 Plays
3.8K Views
4 Plays
13K Views
1.3K Plays
15.8K Views
660 Plays
5.6K Views
116 Plays
4.8K Views
0 Plays