ฝึกไทเก็ก 24 ท่า - การฝึกไทเก็ก taichi ง่ายๆ มีส่วนช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานอย่างสมดุล ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง
6 Plays
 
1.7K Views

Comments :

Helens on 2018-09-24 10:34:10
ทรงพลัง และสวยงาม
1K Views
0 Plays
1.3K Views
0 Plays
12.5K Views
1K Plays
526 Views
17 Plays
976 Views
6 Plays
886 Views
2 Plays
1.1K Views
1 Plays
930 Views
0 Plays
945 Views
1 Plays
819 Views
62 Plays
821 Views
24 Plays
956 Views
1 Plays
Sky
1.1K Views
0 Plays
6K Views
1.3K Plays
1K Views
63 Plays
E’mail: info@dsood.com
Dsood©2017