เครื่องวัดพลัง และความเร็วในการยิงประตูฟุตบอล - เครื่องSPEED GOAL จะวัดพลังในการยิงประตูฟุตบอล เป็น Kg และความเร็วเป้น Km./hr. tel. 081 962 8839
116 Plays
 
2K Views

Comments :

1.6K Views
0 Plays
3.8K Views
372 Plays
2.4K Views
194 Plays
2.8K Views
335 Plays
3.8K Views
0 Plays
476 Views
0 Plays
1.1K Views
2 Plays
4.4K Views
0 Plays
10.3K Views
1.3K Plays
2.8K Views
341 Plays
6.9K Views
0 Plays
3.3K Views
215 Plays
1.1K Views
8 Plays
1.1K Views
8 Plays
1.4K Views
96 Plays
E’mail: info@dsood.com