เครื่องวัดพลัง และความเร็วในการยิงประตูฟุตบอล - เครื่องSPEED GOAL จะวัดพลังในการยิงประตูฟุตบอล เป็น Kg และความเร็วเป้น Km./hr. tel. 081 962 8839
4.9K

Comments :

5.5K Views
209 Plays
6.5K Views
403 Plays
3.2K Views
0 Plays
1.1K Views
0 Plays
1.2K Views
0 Plays
2.2K Views
0 Plays
3.3K Views
5 Plays
4.2K Views
0 Plays
1.3K Views
0 Plays
2.2K Views
0 Plays
3.3K Views
0 Plays
15.2K Views
1.5K Plays
14.4K Views
1.6K Plays
3.6K Views
2 Plays
3.2K Views
0 Plays