IT: Chapter Two - เพราะตัวตลกปีศาจเพนนี่ไวซ์จะกลับมาเยือนเมืองเดอร์รี่ รัฐเมนในทุก ๆ 27 ปี "IT: Chapter Two - อิท โผล่จากนรก 2" จึงพาเหล่าตัวละครที่แยกย้ายจากกันไปนานกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 3 ศตวรรษหลังจากเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นกับพวกเขาตอนเด็กในภาพยนตร์ภาคแรก พร้อมฉาย 5 กันยายน ในโรงภาพยนตร์
4.4K

Comments :

5.7K Views
0 Plays
16.9K Views
838 Plays
2.7K Views
62 Plays
15.6K Views
1.3K Plays
3.8K Views
0 Plays
10.5K Views
588 Plays
3.7K Views
0 Plays
1.6K Views
0 Plays
2.7K Views
0 Plays
1.5K Views
0 Plays
2.2K Views
0 Plays
4.1K Views
0 Plays
4.8K Views
0 Plays
3.9K Views
0 Plays
1.7K Views
0 Plays