IT: Chapter Two - เพราะตัวตลกปีศาจเพนนี่ไวซ์จะกลับมาเยือนเมืองเดอร์รี่ รัฐเมนในทุก ๆ 27 ปี "IT: Chapter Two - อิท โผล่จากนรก 2" จึงพาเหล่าตัวละครที่แยกย้ายจากกันไปนานกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 3 ศตวรรษหลังจากเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นกับพวกเขาตอนเด็กในภาพยนตร์ภาคแรก พร้อมฉาย 5 กันยายน ในโรงภาพยนตร์
1.3K

Comments :

3.1K Views
0 Plays
13.6K Views
838 Plays
14.3K Views
1.3K Plays
1.4K Views
62 Plays
9K Views
588 Plays
1.8K Views
0 Plays
1.3K Views
0 Plays
5.7K Views
1.3K Plays
1.7K Views
12 Plays
1.5K Views
2 Plays
1.5K Views
4 Plays
1.2K Views
26 Plays
13.2K Views
660 Plays
170 Views
0 Plays
1.7K Views
1 Plays