IT: Chapter Two - เพราะตัวตลกปีศาจเพนนี่ไวซ์จะกลับมาเยือนเมืองเดอร์รี่ รัฐเมนในทุก ๆ 27 ปี "IT: Chapter Two - อิท โผล่จากนรก 2" จึงพาเหล่าตัวละครที่แยกย้ายจากกันไปนานกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 3 ศตวรรษหลังจากเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นกับพวกเขาตอนเด็กในภาพยนตร์ภาคแรก พร้อมฉาย 5 กันยายน ในโรงภาพยนตร์
39 Plays
 
915 Views

Comments :

2K Views
0 Plays
13.1K Views
838 Plays
14K Views
1.3K Plays
1.1K Views
62 Plays
8.5K Views
588 Plays
1.4K Views
0 Plays
982 Views
0 Plays
1.3K Views
0 Plays
103 Views
0 Plays
1.4K Views
91 Plays
1.4K Views
4 Plays
1.1K Views
0 Plays
1.1K Views
0 Plays
1.2K Views
0 Plays
7.3K Views
1.7K Plays
E’mail: info@dsood.com