IT: Chapter Two - เพราะตัวตลกปีศาจเพนนี่ไวซ์จะกลับมาเยือนเมืองเดอร์รี่ รัฐเมนในทุก ๆ 27 ปี "IT: Chapter Two - อิท โผล่จากนรก 2" จึงพาเหล่าตัวละครที่แยกย้ายจากกันไปนานกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 3 ศตวรรษหลังจากเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นกับพวกเขาตอนเด็กในภาพยนตร์ภาคแรก พร้อมฉาย 5 กันยายน ในโรงภาพยนตร์
4.5K

Comments :

5.7K Views
0 Plays
17K Views
838 Plays
2.8K Views
62 Plays
15.7K Views
1.3K Plays
3.9K Views
0 Plays
10.6K Views
588 Plays
3.8K Views
0 Plays
1.7K Views
0 Plays
14.1K Views
878 Plays
3.8K Views
5 Plays
4.7K Views
2 Plays
4.4K Views
2 Plays
3.1K Views
11 Plays
4K Views
16 Plays
2.3K Views
9 Plays