รถยนต์ ยี่ห้อไหนดีสุด dsood - สัมภาษณ์ความคิดเห็น ความรู้สึกของกลุ่มคนย่านสยามสแควร์ พวกเขาคิดว่ารถยนต์ ยี่ห้อไหนดีสุด ? #เนื้อหาในคลิปนี้ เป็นการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากผู้ให้สัมภาษณ์เท่านั้นไม่มีการพิสูจน์หลักฐานใดๆ
5.5K

Comments :

5.2K Views
15 Plays
4.6K Views
91 Plays
2.8K Views
0 Plays
4.4K Views
0 Plays
2.8K Views
0 Plays
3.2K Views
0 Plays
1K Views
0 Plays
6.3K Views
209 Plays
4K Views
0 Plays
3.9K Views
8 Plays
4.1K Views
151 Plays
4.9K Views
2 Plays
5K Views
4 Plays
3.2K Views
0 Plays
5.1K Views
0 Plays