รถยนต์ ยี่ห้อไหนดีสุด dsood - สัมภาษณ์ความคิดเห็น ความรู้สึกของกลุ่มคนย่านสยามสแควร์ พวกเขาคิดว่ารถยนต์ ยี่ห้อไหนดีสุด ? #เนื้อหาในคลิปนี้ เป็นการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากผู้ให้สัมภาษณ์เท่านั้นไม่มีการพิสูจน์หลักฐานใดๆ
5.2K

Comments :

4.8K Views
15 Plays
4.2K Views
91 Plays
4.8K Views
0 Plays
Sky
2.7K Views
0 Plays
3.7K Views
0 Plays
838 Views
0 Plays
6.3K Views
184 Plays
4.5K Views
2 Plays
Sky
3.5K Views
0 Plays
8.6K Views
1.1K Plays
10.7K Views
0 Plays
899 Views
0 Plays
3.2K Views
2 Plays
19.7K Views
2 Plays
4.4K Views
2 Plays