วิธีกำหนดให้แต่ละคลิปในChannelของคุณ สามารถรับชมได้เฉพาะกลุ่ม - Private - แต่ละChannel สามารถตั้งค่าได้ว่า แต่ละคลิปจะอนุญาตให้ใครมีสิทธิ์รับชมคลิปนั้นๆของตนเองได้ (โดยปกติ คลิปต่างๆที่โพสต์ในDsood.com จะเป็นสาธารณะ สามารถรับชมได้ทุกคน)
3.8K

Comments :

4.3K Views
90 Plays
4.6K Views
2 Plays
3.9K Views
11 Plays
4.3K Views
2 Plays
4.9K Views
0 Plays
7.7K Views
8 Plays
15.8K Views
660 Plays
4.7K Views
0 Plays
4.1K Views
63 Plays
8.1K Views
0 Plays
1.9K Views
0 Plays
4.8K Views
0 Plays
5.4K Views
335 Plays
41.6K Views
424 Plays
4.4K Views
0 Plays