The Curse of The Weeping Woman - คำสาปมรณะจากหญิงร่ำไห้ - TV Spot Thai - ลา โลโรน่า ผู้หญิงร้องไห้ เหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นระหว่างสวรรค์และนรก เรื่องราวความหลอนที่เกิดขึ้นโดยเธอเป็นผู้สร้างขึ้นมา เพียงเอ่ยชื่อของเธอก็สร้างความสยองให้กับผู้คนทุกรุ่นทั่วโลกได้ มีเรื่องกล่าวว่าเธอจับลูกกดน้ำตายด้วยความโกรธแค้น จากนั้นได้ตกน้ำตายตามลูกไปในขณะที่กำลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดที่แม่น้ำไหลเชี่ยว เปิดรอบพิเศษ 13 - 16 เมษายน รอบสองทุ่มเป็นต้นไป ฉายจริง 17 เมษายน ในโรงภาพยนตร์
1.3K

Comments :

1.1K Views
0 Plays
10.1K Views
1.3K Plays
1.2K Views
2 Plays
423 Views
0 Plays
1.2K Views
48 Plays
1.6K Views
0 Plays
599 Views
0 Plays
541 Views
0 Plays
1.4K Views
1 Plays
639 Views
2 Plays
426 Views
0 Plays
168 Views
0 Plays
7.3K Views
1.9K Plays
1.3K Views
0 Plays
12.8K Views
1K Plays