บางครั้งคิดว่าเต็มที่แล้ว ก็ยังมีสิ่งใหม่เพิ่มเติมได้ - เปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง ย่อมมีสิ่งที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นอีกได้
1.7K

Comments :

3.7K Views
21 Plays
2.8K Views
0 Plays
2.5K Views
8 Plays
5.4K Views
116 Plays
4.6K Views
7 Plays
2.9K Views
0 Plays
3.3K Views
0 Plays
1.1K Views
0 Plays
3K Views
0 Plays
3.5K Views
0 Plays
5K Views
0 Plays
1.4K Views
0 Plays
667 Views
0 Plays
4.8K Views
59 Plays
3.7K Views
0 Plays